El programa centrista de Bayrou

by

Sembla que hi ha acord en el fet que, si François Bayrou pogués passar a la segona volta, guanyaria i seria el nou president de França.

Tanmateix és difícil que això s’esdevingui, perquè els socialistes, encara que no ho faran en massa com semblava que ho farien dos mesos endarrere, votaran majoritàriament per Ségolène Royal, tot i que saben que votar per “Ségo” és potser la manera més segura de donar la presidència a Sarkozy.

Bayrou, fidel a la seva idea de centre, presenta un programa liberal, però sembla que intenta maridar, en el projecte econòmic que proposa, el progrés social i la llibertat d’empresa.

Inspirat per economistes de formació liberal, temperat per experts sorgits dels cercles rocardians i deloristes (us recordeu encara de Michel Rocard i de Jacques Delors?) , el seu programa econòmic es vol diferenciar tant d’aquells que consideren la lliure competència i el mercat com a horitzons intraspassables, com d’aquells altres per a qui l’empresa és objecte de sospita i consideren que el benefici és insà.

Potser algú em dirà que aquest -el de Bayrou- és també l’objectiu que persegueixen a Maó els pirandellians de què us parlava ahir, però jo us diré que no ho crec. I a més us diré per què: perquè per gaudir de credibilitat, cal posseir una certa trajectòria de fets i d’opinió. No basta copiar i proclamar quatre llocs comuns que prèviament s’han extret d’un programa polític que han escrit d’altres.


%d bloggers like this: