La treva

by

Tota prudència és poca després de l’anunci de treva indefinida fet per ETA. En un primer moment, semblava que el PP continuaria encastellat en la seva torre inexpugnable i impermeable a les idees, però sembla que, un cop passaren les hores, baixaren al nivell dels mortals. De fet, les paraules de Rajoy a la sessió de dimecres foren assenyades. També ho foren les de Rodríguez Zapatero, i això és un bon auguri per a iniciar un temps que, no ens enganyem, vindrà carregat de sobresalts i de desenganys, tot i que jo espero i desitjo que també de joioses notícies.

De fet és el primer cop que ETA no ofereix l’alto el foc a canvi de contrapartides. De moment, aquest alto el foc és incondicional, i això fa molt més fàcil afrontar l’acció política. Aquesta exigeix respectar la llei i també les víctimes. Ara bé, si la promesa d’ETA es compleix, també exigirà un debat democràtic i, possiblement, concessions de caràcter polític per a resoldre el contenciós basc. Perquè allò que pretenia ETA amb violència, també ho pretenen d’altres partits per la via democràtica. Per tant, s’haurà de negociar.

I pel que fa a l’aplicació de les normes, caldrà que ens recordem de l’article 3 del Codi civil:

1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.

2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.

Entrem, doncs, en temps difícils però esperançats.


%d bloggers like this: