George Yúdice i “els drets d’autor”

by

Haurem de convenir que el meu fill Pere i els seus amics de Libertaddigital estan d’enhorabona, si més no per les declaracions que féu a Barcelona George Yúdice sobre el futur dels drets d’autor.

En unes declaracions fetes a Xavi Ayén (La Vanguardia, 18,05,05), aquest intel·lectual nord-americà, després d’avaluar el projecte que encapçalen Brasil i Xina, diu “El actual sistema [de derechos de autor] es horrible: yo no he podido incluir una cita de los Beatles en mi último libro porque pretendían cobrarme 1.000 dólares por ella. El ministro Gilberto Gil, músico tropicalista y, como tal, hijo de los samplers y las mezclas, sabe que el actual sistema es un freno enorme a la creatividad. Por eso ha contactado con una organización internacional, Creative Commons, que pone obras en el dominio público, en internet, salvándolas de las garras de las empresas discográficas. Los usuarios de esa música pagan por su uso, si pueden, y va directamente al autor. Brasil está sumando cada vez más estados al proyecto de un gran archivo musical en la web, donde los autores sitúan voluntariamente sus obras, un espacio público vetado a las discográficas”.

Davant aquestes afirmacions, el periodista demana a Yúdice si això no perjudicarà als creadors. I la resposta d’aquest és contundent: “En absoluto: hoy quienes se enriquecen son las empresas, los creadores se llevan un porcentaje ínfimo; con el nuevo sistema, ellos percibirían cantidades por lo menos semejantes a las actuales.”

Tot i que aquesta darrera afirmació és dubtosament vàlida pels autors de best sellers (que guanyen pasta llarga amb les seves obres un cop tenen prou força per negociar de tu a tu amb els editors) possiblement és acceptable pels autors modestos. De totes maneres, la proposta de Yúdice i la seva experiència en el Brasil sembla interessant.


A %d bloguers els agrada això: