Chirac governa “par lui même”

by

Emparant-se en la grandeur, en una França decadent que es veu cada dia més impossibilitada de complir els compromisos contrets amb la Unió Europea, Jacques Chirac, durant la darrera celebració del 14 juillet, recordà als francesos qui comandava en el seu país. Aleshores, Nicolas Sarkozy estava encara al front del Ministeri de Finances i Chirac havia de marcar distàncies amb el seu jove rival. “Je décide. Il exécute”, afirmà en aquella ocasió, frase que em deixà una mica bocabadat perquè, tot i la particular (i prepotent) posició del president dins els esquemes de la V República, enlloc diu la Constitució que sigui el cap del Consell de Ministres.
De tota manera, això ens explica el llarg manteniment en el seu càrrec del mediocre Raffarin, el qual sembla que hagi renunciat a tota autonomia. “Ma loyauté est mon honneur”, deu dir cada dia, en aixecar-se, el primer ministre, per a justificar la seva submissió callada a l’autoritat presidencial. I això explica moltes coses. Entre d’altres, que els anglesos superin els francesos en tots els estàndards socials, polítics i econòmics.
El cert és que no basta criticar la política de Bush a l’Iraq per resoldre els problemes de casa, encara que Rodríguez Zapatero, en el seu afany d’encarnar l’anti-Aznar, sembli pensar exactament el contrari.


%d bloggers like this: