Contra Cataluña se vive mejor

by

Tinc la impressió que la classe política espanyola (i aquí utilitzo el mot “espanyola” per contraposar-lo a “catalana”, sigui o no correcta la distinció) hauria de patentar un eslògan que digués més o menys això: “Contra Cataluña se vive mejor”, parodiant aquell “Contra Franco se vivía mejor”, que han utilitzat alguns demòcrates desenganyats de com han anat les coses.

És tanta l’allau de declaracions que dia rere dia sentim contra Catalunya i els catalans que t’aclaparen. I no em refereixo només a les que fan els polítics que, al cap i a la fi, viuen d’això, o als comentaris periodístics que, fins a cert punt, haurien de considerar-se normals atesa la funció dels diaris. Però a què ve que es pronunciï contra l’Estatut el president del Banc d’Espanya? A què ve que els lletrats del Tribunal Constitucional recolzin la decisió de Matas d’aprovar una moratòria de tots els altres estatuts mentre no s’hagi decidit com quedarà el de Catalunya?

Que això ho proposi el president Matas que, amb la conferència de Madrid i amb aquestes declaracions posteriors, ens demostra que apunta força lluny i que no es veu només de president a la nostra comunitat autònoma, podem comprendre-ho, però que una decisió clarament política com aquesta la defensin els lletrats del T.C. em sembla increïble.

Resulta, però, que tot aquest batibull de declaracions extemporànies són força rentables “en suelo hispano”, d’ací que ningú no s’hi miri, poc ni gens, a hora de fer-les, encara que a conseqüència d’això es trenqui de manera irreparable la possibilitat d’un projecte espanyol comú. El fet palpable és que la veda s’ha aixecat i tot el que sigui vilipendiar Catalunya dóna rèdits. Rajoy ho sap. Matas també. I també ho saben Paco Vázquez, Pepe Bono i Rodríguez Ibarra. I no us estranyeu si les continuen fent, encara que fent-les dificultin l’acord i (això ho dic pels socialistes) i perjudiquin clarament Rodríguez Zapatero. Els és igual. Els seus objectius són uns altres.


%d bloggers like this: