La gran coalició

by

Els creadors del sistema electoral alemany van intentar construir (sota la vigilància dels aliats) un sistema estable que acabés amb la fragilitat de la República de Weimar (1918-1933). I certament que van aconseguir-ho atès que Alemanya no ha patit des d’aleshores els problemes provocats per la inestabilitat dels governs tot i que, al llarg d’aquests anys, s’han produït diverses coalicions entre les quals podem també comptar amb la dels dos grans partits –la CDU-SCU i el SPD- de 1966 a 1969.

Tanmateix han passat molts anys d’ençà aquesta experiència que els alemanys sembla que tornaran a experimentar. De tota manera, si s’acompleix aquest pronòstic que jo no jutjava com el més convenient per al país, els alemanys hauran de passar per una situació a la qual no estan acostumats: no seran directament els electors qui elegiran el canceller (fins avui el líder de la formació guanyadora era elegit canceller sense discussió possible) sinó els diputats. I si aquesta circumstància es produeix, és molt probable que ni Gerard Schröder ni Angela Merkel presideixin el consell de ministres, de la mateixa manera que –si la gran coalició es produeix- el govern resultant no serà cap dels promesos durant la campanya, ja que els socialdemòcrates postulaven una coalició amb els verds i els conservadors la postulaven amb els liberals.

Si la hipòtesi que acabo d’explicar es dóna, tindrem que els alemanys hauran d’afrontar l’experiència d’un govern que cap d’ells tenia intenció d’elegir, amb un cap de govern al qual ningú tampoc no havia donat conscientment el vot, la qual cosa presenta la incògnita de si aquest sistema és el millor que pot donar-se i si no seria interessant de programar una reforma constitucional.

De tota manera, i a la vista d’uns resultats que ja no poden alterar-se, potser és millor experimentar aquesta gran coalició (que no s’ha produït des dels anys seixantes) que haver de patir la inestabilitat d’un govern en minoria que els fes recordar la inestabilitat de la República de Weimar. Només el pas del temps ens ho permetrà jutjar.


%d bloggers like this: