La inhabilitació del batlle d’es Migjorn Gran

by

Una notícia local, però important per al mecanisme democràtic dels ajuntaments, és la que avui ens porten els dos diaris que s’editen a Menorca: El batlle socialista d’Es Migjorn Gran ha estat condemnat per l’Audiència Provincial de Palma a una pena d’inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics com a conseqüència d’haver incorregut en un delicte contra les garanties constitucionals.

Segons les informacions que dóna la premsa, la causa que ha motivat la condemna penal fou la denegació per part del batlle de donar als regidors de l’oposició la informació necessària per a l’exercici de la seva funció opositora. En concret, sembla que durant una llarga temporada no els va permetre d’accedir al registre municipal.

Es tracta, doncs, d’una sentència pronunciada en tota regla, que no deixa a l’alcalde condemnat altre camí que el recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional, recurs que, previsiblement, l’interessat interposarà en els propers dies.

Però a mi, el que més em preocupa d’aquest fet, no és que s’hagi inhabilitat judicialment a un batlle per exercir la seva funció de manera intolerant i poc democràtica, sinó que la resta de batlles socialistes de l’illa (els de tots els municipis menys Ciutadella), hagin tancat files immediatament entorn del seu company d’Es Migjorn per a, amb una actitud absolutament corporativista i sense cap mena de concessió a l’autocrítica, afirmar el seu “más sincero apoyo a nuestro compañero Pere Riudavets, a la vez que manifestamos nuestra preocupación por la creciente judicialización de la vida política”.

Em sembla increïble.

Sí que és cert que la judicialització de la vida política és una via que s’hauria d’intentar evitar. Però els edils saben (o haurien de saber) que en un estat de dret, tot conflicte que no ha acabat en un contenciós pot acabar-hi, perquè el recurs a la justícia és l’únic camí que li queda al ciutadà que se sent atropellat i no pot per la via ordinària exercir els seus drets legítims.

No ens confonguem: El responsable de la condemna judicial de l’edil socialista no és el PP, ho és l’actuació arbitrària del batlle que impedia als membres de l’oposició d’exercir la seva funció política. I la resposta democràtica en aquest cas no és –o no hauria de ser- la presentació d’una moció de confiança al consistori, sinó la dimissió.

Els fets jutjats demostren el mal talant del batlle (per emprar una paraula de moda en l’argot socialista) Però enrocar-se en subterfugis polítics és encara molt pitjor: Demostra, a més, en l’alcalde, una manca de talent.


%d bloggers like this: