L’islamisme fanàtic de Farfour

by

Mentre comissions deontològiques a casa nostra es preocupen per denunciar jocs que emparin o incitin a la violència –i és bo que sigui així-, mentre nosaltres, amb totes les contradiccions que vulgueu –que en tenim, i no poques-, intentem construir un pensament polític fonamentat en el respecte als drets humans, a la no ingerència en els afers interns dels altres estats, en el respecte a la diversitat i a la convivència, el pensament dominant en el món islàmic parteix d’unes coordenades com les que presidien l’actuació dels regnes cristians durant la reconquesta i, també, durant les creuades vers l’Orient.

Per justificar aquesta afirmació basta que us fixeu en un programa dedicat als fiets que emet la cadena televisiva Al-Aqsa, controlada pel “Moviment de la resistència islàmica, Hamas”. Aquest programa s’intitula “Els pioners de demà” en el qual apareix un ninot, de nom Farfour (“papallona” en àrab), que s’assembla al Mickey Mouse, el qual dialoga sovint amb una fieta de nom Saraa (el rol masclista és, doncs, evident: el nen alliçona la nena), i li diu coses com aquesta: “Tu no has d’oblidar les teves pregàries i anar a la mesquita cinc vegades al dia. I tu t’has de posar en primera línia fins que nosaltres governem el món.”

Aquesta cadena es poc captar des d’Europa per via satèl·lit, fins i tot des de València, i això sense que el senyor Camps i la senyora Barberà hagin mogut un dit perquè els jutges impedeixin que es pugui veure a la seva comunitat (cosa d’altra banda impossible). Segurament, escoltar els discursos (podria qualificar-los de nazis?) de Farfour és, per a aquests personatges de la política valenciana menys terrible que poder escoltar i veure la perillosa, contraproduent i –el que és encara pitjor- catalanista TV3.


%d bloggers like this: