Sobre el masculí i el femení

by

Arran del meu comentari jocós sobre la decisió de canviar els conceptes “pare” i “mare” al Registre civil pels de “progenitor nº 1” i “progenitor nº 2”, idea respecte a la qual sembla que el govern de Rodríguez Zapatero ja ha replegat veles i decidirà mantenir l’estatus anterior introduint només aquests nous conceptes (o alguns de semblants) quan es tracti de filiacions derivades de matrimonis homosexuals en què, lògicament, no és possible parlar de “pare” i de “mare”; arran, dic, d’aquell comentari (6.03.06) una amable lectora m’escriu una llarga i documentada carta en què exposa una sèrie d’idees força interessants sobre aquesta mateixa qüestió. Us en transcriuré un bocí perquè em sembla que val la pena conèixer-les. Diu:

Cada cultura veu el món de manera diferent i nosaltres el veiem en masculí i femení. Realment, no hi veig cap mal en què açò sigui així; és clar que és així. Homes i dones, mascles i femelles, són diferents en molts aspectes i intentar unificar-ho seria tasca impossible. A més, per què no ens agrada ésser diferents? Hi ha cultures que manifesten la seva visió del món de manera diferent. Hi ha una llengua, el dyirbal en el que els substantius van precedits d’uns < > que indiquen com s’ha de classificar l’entitat.
· Bayi designa tots els humans de gènere masculí i la major part dels animals.
· Balan classifica les dones, el foc, l’aigua i els objectes o animals perillosos.
· Balam precedeix, bàsicament, les plantes i les fruites comestibles.
· Bala indica que el substantiu al qual precedeix no pertany a cap de les classes anteriors. Apareix amb noms que indiquen les parts del cos o que fan referència a arbres, pedres, sons, el llenguatge, etc.

És curiós veure com aquesta llengua posa en una mateixa categoria a les dones, el foc, l’aigua i els objectes o animals perillosos. Per què? Només podem fer suposicions, però el foc i l’aigua són sinònims de donar vida. Les dones també creen vida. El foc és, al mateix temps, perillós. L’aigua serveix per apagar el foc, el foc allunya als animals perillosos… Així podríem intentar establir relacions entre els diferents elements per intentar aconseguir una idea aproximada de la conceptualització del món dels parlants d’aquesta llengua.

Aquest exemple em dur a dir que canviar els gèneres masculí i femení per només un de neutre canviaria la nostra conceptualització del món. Potser això sí que ens duria a no parlar de discriminació entre sexes i l’aboliria, però jo crec que perdríem més coses de les que guanyaríem.

L’error està en la creença de que allò diferent ha de ser, necessàriament, dolent. Crec que és aquí on hem d’educar i lluitar per eliminar la discriminació, però no eliminar les diferències entre els homes i les dones, entre el masculí i el femení.


%d bloggers like this: