El nou “Òrgan Centralitzat de Prevenció”

by

Des de sempre, els notaris i registradors, si en l’exercici del nostre càrrec tenim coneixement o sospita que s’està cometent un delicte, hem de notificar-ho al ministeri fiscal. Això és lògic perquè aquests funcionaris formem part de l’entramat estatal amb què es garanteix la seguretat jurídica.

Ara, el Ministeri de Justícia, i atès que la documentació dels actes de compravenda i que la documentació d’aquests contractes que poden tenir caràcter delictiu es fa a les notaries sota l’aparença de legalitat, i sabent la dificultat amb què es troben els notaris per a detectar el rerafons d’un acte que, en aparença, és completament lícit, ha creat una nova eina per a lluitar contra el blanqueig de diners: L’Òrgan Centralitzat de Prevenció, que estar format per personal especialista i assessorarà els notaris perquè aquesta lluita contra el blanqueig de capitals sigui efectiva.

Qualsevol iniciativa que col·labori a la lluita contra el crim organitzat ha de ser benvinguda, tot i que no estic segur que aquesta mesura tingui els efectes beneficiosos que se li suposen. Jo penso que és més aviat en el control bancari allí on es pot ser més eficaç. És clar, però, que la gravetat de la situació no permet posar cap mena de pega a les mesures que es prenguin per a posar fi a un tràfec il·legal que, per ell mateix, constitueix una gran injustícia. D’ací que beneïdes siguin totes les actuacions que vagin en el sentit que pretén el ministeri.


%d bloggers like this: