El matrimoni homosexual i la “qüestió d’inconstitucionalitat”

by

Fa uns mesos, arran de l’aprovació de la llei que ampliava el dret a contreure matrimoni als homosexuals, els juristes de la família (a casa hi ha un magistrat, un fiscal i jo que, com sabeu, som registrador) especulàvem sobre quina seria l’actuació del Tribunal Constitucional quan un jutge promogués la “qüestió d’inconstitucionalitat” abans d’accedir a casar dues persones del mateix sexe.

Unànimement arribàrem a la conclusió que, si un dia el Tribunal Constitucional s’havia de pronunciar sobre la matèria, no ho faria a través de la “qüestió d’inconstitucionalitat”, perquè aquesta possibilitat que la llei dóna als jutges d’acudir al Tribunal Constitucional perquè decideixi si una llei que el jutge ha d’aplicar és o no ajustada a la Constitució és limita a un cas molt concret: que aquesta llei sigui decisiva per a conformar la decisió del jutge, en definitiva –i perquè tothom ho entengui- sigui decisiva per a conformar la sentència que el jutge, en aquell cas concret, ha de dictar.

I en el cas del matrimoni, l’actuació del jutge no és pròpiament jurisdiccional. Quan un jutge casa a dues persones, no pronuncia una sentència, no resol un conflicte que exigeix d’una resolució judicial, ans actua en funcions administratives, com a responsable del Registre Civil. Teníem, doncs, raó nosaltres en afirmar que el Tribunal Constitucional no admetria a tràmit la “qüestió d’inconstitucionalitat” en aquests casos. Així ho ha fet en una resolució de fa pocs dies. Ara bé, que el Tribunal Constitucional no hagi admès a tràmit la “qüestió d’inconstitucionalitat”, això no vol dir tampoc que l’alt tribunal consideri constitucional la llei. Això no ho sabrem fins que, a través del procediment adequat, hagi de pronunciar-se sobre tots o sobre alguns articles de la llei que modifica el Codi civil en matèria de matrimoni (cosa que succeirà o no succeirà, això no ho sabem). El que sí sabem és que, de moment, això no ha succeït. Per tant quedem com al principi.


%d bloggers like this: