Canvi climàtic?

by

Diumenge passat, dues revistes setmanals de les que es donen amb els diaris expressaven un punt de vista contradictori respecte dels huracans. De fet, amb el pas del Katrina i, tot seguit, el del Rita sobre les costes de Luisiana, Texas, etc. sembla que tots hàgim pres consciència del perill que impliquen aquests fenòmens, la qual cosa ha destapat el problema del canvi climàtic.

Doncs bé, una d’aquestes revistes deia: “El pas d’aquests dos huracans en tan poc temps és un fet casual.” L’altra deia: “El Katrina i el Rita són un exemple clar del canvi climàtic que pateix la terra.”

Com que tinc la impressió que hi ha molta confusió respecte al problema de l’escalfament del planeta i també de les seves conseqüències, una de les quals és aquest canvi climàtic que sembla que, sens cap mena de dubte, experimentem, vaig enviar un S.O.S. al meu especialista de capçalera, el meu fill en Pere, el qual ha començat els seus estudis de doctorat a “Météo-France”, a Tolosa de Llenguadoc.

La seva resposta no ha tardat. Diu en Pere:

Sobre els huracans, crec que el que ha de quedar molt clar és el següent:

* És impossible afirmar si un episodi individual és culpa del canvi climàtic o no. Tan aberrant és dir que és culpa del canvi climàtic com dir que no hi té cap relació.

* Probablement, el desastre és més culpa de la mala gestió -augment de la pressió humana, construcció en zones inundables, dics no adequats, degradació de les barreres naturals que protegeixen la ciutat, incapacitat de l’estat d’evacuar la població, etc.- que de les modificacions del clima d’origen antròpic.

* El canvi climàtic és un fet, però donar la culpa dels errors dels polítics al canvi climàtic és una temptació massa forta.


%d bloggers like this: