La reducció de titulacions universitàries

by

Últimament s’ha produït un gran enrenou a causa de les recomanacions que ha fet la comissió d’experts encarregada d’estudiar la reducció de titulacions universitàries. Aquestes redueixen a la meitat l’actual catàleg de titulacions de grau, que passaria de 140 a 77. Això no té altra finalitat que l’homologació de la oferta universitària amb els estudis que es cursen a Europa, amb la vista posada en el 2010 (any en què entrarà en vigor la convergència universitària a la UE), i l’actualització de les actuals propostes de les universitats. Entre aquestes modificacions hi ha la que proposa l’eliminació de la titulació de “Filologia Catalana” i també de la de “Filologia Anglesa”, les quals quedarien integrades en una titulació més àmplia de “Llengües Modernes i les seves Literatures”

No són aquestes les úniques titulacions que es perdran si el projecte governamental es du a terme. També ha estat polèmica la desaparició de la “Història de l’Art”, que quedarà com un estudi de segon cicle dins “Història”. Bé, en realitat les catorze filologies actuals passarien a quatre grans titulacions troncals amb mencions específiques per a les diferents especialitats.

Està bé o malament això? Què voleu que us digui. Si afegeix racionalitat dins el sistema, doncs estarà bé. Si no, estarà malament. I ben podria ser que no haguéssim de mitificar tant les coses. Us posaré un exemple: Jo sóc doctor en “Filologia Catalana”, en canvi, a la meva època d’estudiant, aquesta titulació no existia. A principis dels anys setanta em vaig llicenciar en “Filosofia i Lletres” que és com –de feia anys i panys- es deia la carrera de lletres. Dins aquesta, l’especialitat que vaig estudiar es deia “Filologia romànica” i la subespecialitat “Filologia catalana” (De fet aquesta subespecialitat aleshores començava. No sé si sóc de la primera o segona promoció).

Però la pregunta que m’he de fer per a donar una resposta a la qüestió que inicialment m’he formulat és aquesta: ¿Estava jo menys preparat que els estudiants que, anys després, es van llicenciar ja directament en “Filologia catalana”? Doncs no ho sé. No podria dir-ho. Bé, és molt probable que jo estigués menys preparat que molts d’ells, perquè sempre vaig anar distret estudiant assignatures d’Història i cursant alhora la carrera de dret, a la qual finalment vaig dedicar-me professionalment. Però dubto que aquests estudiants més joves estiguessin més preparats del que ho estava el meu amic i company de curs Joan F. López Casasnovas, el qual, com jo mateix, tampoc no es va llicenciar en “Filologia catalana” sinó en “Filosofia i Lletres”, especialitat de “Filologia romànica” i subespecialitat de “Filologia catalana”. Per tant, penso que tot és relatiu i que tal vegada no és forassenyat posar una mica d’ordre en aquestes matèries. I si m’equivoco, doncs ho sento, i accepto ja d’entrada la probabilitat de no tenir raó.


%d bloggers like this: