Aukera Guztiak

by

Que Aukera Guztiak representa el mateix món que dóna suport a Batasuna, això no crec que ho pugui discutir ningú. I que el Tribunal Suprem hagi acordat anul·lar la seva candidatura, tampoc no ens hauria de sorprendre. Però no perquè, amb aquesta decisió, el Tribunal actuï des d’una posició política -com diuen els representants de la candidatura provisionalment anul·lada (atès que hi mancarà encara resoldre el recurs que es presentarà davant el Tribunal Constitucional)-, sinó perquè amb la Llei de Partits Polítics vigent, els magistrats difícilment poden prendre una altra decisió que la que han pres.

El problema no és doncs l’actuació del Tribunal, sinó l’existència d’una llei que resulta molt qüestionable des d’un punt de vista democràtic.

Que ningú no cregui, però, que l’entorn de Batasuna em provoca cap simpatia. Res no seria més fals. A més, crec fermament amb la lluita policial contra els criminals i terroristes d’ETA, però no considero que sigui bo impedir que centenars de milers de persones puguin votar les persones que els són afins a les seves idees. No em sembla democràtic, ni crec que ens ajudi a resoldre el problema de fons, encara que sí que ajuda a escurar les butxaques dels filoetarres.

Bé, tot i la inseguretat que sempre em provoca parlar d’aquesta matèria, jo crec que la lluita contra el crim ha de ser policial, però no pens que convingui a aquest país mantenir vigent una llei -la de Partits Polítics- que impedeix la llibertat de vot a un important sector de la ciutadania basca (encara que aquest sector representi un món que nosaltres odiem o amb el qual no hi sintonitzem mica).


%d bloggers like this: